Aktuellt

Läs mer...

Läs mer...

När man väntar barn väcks det nya frågor för de flesta av oss. Många är oroliga för att deras arbetsmiljö kan skada fostret i magen. Det kan handla om kemikalier, tunga lyft eller risk för smitta. Sjuksköterskan Annette Ericsson och överläkaren Håkan Löfstedt på Arbets- och miljömedicin i Örebro svarar på några av de frågor som gravida brukar ha, i ett samtal med kommunikatör Karin Stenström.

Länk till podden

Mer information om hur en riskbedömning av arbetsmiljön för gravida går till finns här

Arbetsmiljöverket har ändrat 5 föreskrifter - Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna börjar gälla 19 november 2018.
Läs mer...


Varannan anställd känner sig ofta eller mycket ofta stressad på jobbet. Det visar statistik från 28 000 hälsoundersökningar som företagshälsan Annova genomfört. Att ha regelbundna avstämningar med sina medarbetare om deras arbetssituation är ett sätt att fånga upp ohälsa i tid. Läs mer...

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2017 visar på en minskning av anmälda arbetssjukdomar både bland kvinnor och män. För arbetsolyckor med sjukfrånvaro ligger anmälningarna på ungefär samma nivå som föregående år. Arbetssjukdomar var vanligare bland kvinnor medan arbetsolyckor och dödsolyckor var vanligare bland män.

Läs mer...

Läs mer...

Läs mer...

Läs mer här ...

Läs mer...

Läs mer...

Läs mer...

Se klipp

Läs mer...

Läs mer...

Läs mer...

Läs mer...

Läs mer...

Läs mer...

Läs mer...