Forskningsrapport 1 från projektet Hälsa och Framtid. Rapporten är utgiven år 2007 av Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting.