Rapport - Företagsläkarutbildningen 2010/2011, Göteborgs Universitet