APP är en checklista för att identifiera risker och brister i den psykosociala arbetsmiljön. Frågorna fångar de mest aktuella psykosociala riskerna och är kopplade till föreskrifter och paragrafer i arbetsmiljölagstiftningen.