ARIA är en metod för att beskriva arbetets innehåll, hinder och möjligheter ur ett externt perspektiv och hjälper dig att göra en konkret och neutral beskrivning av arbetssituationen.