LUQSUS är ett screeninginstrument för detektion av begynnande arbetsrelaterad utmattning.