UWES kan användas för att kartlägga de anställdas engagemang i arbetet.