QPS-Nordic är ett instrument för att kartlägga psykologiska och social faktorer i arbetet. Formuläret går att använda på alla typer av arbetsplatser och finns i en längre och en kortare version