Verktyg för att samla information och öka kunskapen om arbetsvillkor och arbetsplats med målsättningen att företagshälsan ges ett bättre underlag vid bedömningar och interventioner vid arbetsplatsen.