När man väntar barn väcks det nya frågor för de flesta av oss. Många är oroliga för att deras arbetsmiljö kan skada fostret i magen. Det kan handla om kemikalier, tunga lyft eller risk för smitta. Sjuksköterskan Annette Ericsson och överläkaren Håkan Löfstedt på Arbets- och miljömedicin i Örebro svarar på några av de frågor som gravida brukar ha, i ett samtal med kommunikatör Karin Stenström.

Länk till podden

Mer information om hur en riskbedömning av arbetsmiljön för gravida går till finns här